Nước là một chất hóa học vô cơ, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Nước rất quan trọng với tất cả các dạng sống. Công thức hóa học của nó là H20.Chỉ số chất lượng nước là…
Đọc tiếp