Chai nhựa pet có ga VADGF

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
1.439.000.000,00 ₫
3.529.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy chiết rót đẳng áp VADGF2500
  Giá từ 1.439.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy chiết rót đẳng áp VADGF4000
  Giá từ 1.629.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy chiết rót đẳng áp VADGF6000
  Giá từ 2.399.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy chiết rót đẳng áp VADGF8000
  Giá từ 3.529.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang