Máy làm đá viên từ 1 đến 5 tấn

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
209.000.000,00 ₫
449.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm đá viên công nghiệp 1 Tấn
  Giá từ 249.000.000,00 ₫ Giá từ 276.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy làm đá viên sạch 2 tấn
  Giá từ 299.000.000,00 ₫ Giá từ 333.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy sản xuất đá viên 3 tấn
  Giá từ 369.000.000,00 ₫ Giá từ 409.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy làm nước đá viên 4 tấn công nghiệp
  Giá từ 449.000.000,00 ₫ Giá từ 499.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy làm đá viên 5 tấn / ngày VA5T
  Giá từ 359.000.000,00 ₫ Giá từ 399.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Máy làm đá viên 3 tấn / ngày VA3T
  Giá từ 289.000.000,00 ₫ Giá từ 322.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Máy làm đá viên 2 tấn / ngày VA2T
  Giá từ 249.000.000,00 ₫ Giá từ 277.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Máy làm đá viên VA1T 1 tấn/ Ngày
  Giá từ 209.000.000,00 ₫ Giá từ 231.000.000,00 ₫
  So sánh
 9. Máy làm đá viên công nghiệp 1.5 tấn
  Giá từ 279.000.000,00 ₫ Giá từ 307.000.000,00 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang