Máy làm đá viên mini dưới 1 tấn

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
18.000.000,00 ₫
209.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 trong tổng số 14 sản phẩm

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm đá viên Mini 180kg – VA400
  Giá từ 32.000.000,00 ₫ Giá từ 60.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy làm đá viên 400KG
  Giá từ 169.000.000,00 ₫ Giá từ 188.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Giá máy làm đá viên 600KG
  Giá từ 189.000.000,00 ₫ Giá từ 210.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Giá máy làm đá sạch 800KG
  Giá từ 209.000.000,00 ₫ Giá từ 233.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy làm đá viên mini 270kg - VA600
  Giá từ 36.000.000,00 ₫ Giá từ 76.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Máy sản xuất đá viên mini 320kg – VA700
  Giá từ 69.000.000,00 ₫ Giá từ 80.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Máy sản xuất đá viên 400kg -VA850
  Giá từ 48.000.000,00 ₫ Giá từ 96.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Máy làm đá viên mini 460kg - VA1050
  Giá từ 89.000.000,00 ₫ Giá từ 100.000.000,00 ₫
  So sánh
 9. Máy làm đá viên mini 660kg - VA1500
  Giá từ 71.000.000,00 ₫ Giá từ 200.000.000,00 ₫
  So sánh
 10. Máy sản xuất đá viên sạch 900kg - VA2000
  Giá từ 139.000.000,00 ₫ Giá từ 160.000.000,00 ₫
  So sánh
 11. Máy làm đá viên sạch 2025kg - VA4500
  Giá từ 159.000.000,00 ₫ Giá từ 298.000.000,00 ₫
  So sánh
 12. Máy làm đá viên 130kg – VA270
  Giá từ 39.000.000,00 ₫ Giá từ 50.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 trong tổng số 14 sản phẩm

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang