Máy làm đá viên mini dưới 1 tấn

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
169.000.000,00 ₫
209.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm đá viên 400KG
  Giá từ 169.000.000,00 ₫ Giá từ 188.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Giá máy làm đá viên 600KG
  Giá từ 189.000.000,00 ₫ Giá từ 210.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Giá máy làm đá sạch 800KG
  Giá từ 209.000.000,00 ₫ Giá từ 233.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy làm đá viên VA800K 800KG/ Ngày
  Giá từ 179.000.000,00 ₫ Giá từ 198.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang