Máy làm đá viên mini dưới 1 tấn

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
23.000.000,00 ₫
169.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 trong tổng số 14 sản phẩm

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm đá viên 2025kg - VA4500
  Giá từ 159.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy làm đá viên 900kg - VA2000
  Giá từ 139.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy làm đá viên 660kg - VA1500
  Giá từ 109.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy làm đá viên 460kg - VA1050
  Giá từ 89.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy làm đá viên 400kg -VA850
  Giá từ 79.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Máy làm đá viên 320kg – VA700
  Giá từ 69.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Máy làm đá viên 270kg - VA600
  Giá từ 59.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Máy làm đá viên 180kg – VA400
  Giá từ 49.000.000,00 ₫
  So sánh
 9. Máy làm đá viên 130kg – VA270
  Giá từ 39.000.000,00 ₫
  So sánh
 10. Máy làm đá viên 100kg – VA215
  Giá từ 29.000.000,00 ₫
  So sánh
 11. Máy làm đá viên 60kg - VA120
  Giá từ 23.000.000,00 ₫
  So sánh
 12. Máy làm đá viên 800KG
  Giá từ 169.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 trong tổng số 14 sản phẩm

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang