Kho lạnh

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
55.000.000,00 ₫
150.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Kho lạnh 70M3 KL70
  Giá từ 150.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Kho lạnh 30M3 KL30
  Giá từ 119.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Kho lạnh 22M3 KL22
  Giá từ 95.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Kho lạnh 18M3 KL18
  Giá từ 81.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Kho lạnh 15M3 KL15
  Giá từ 74.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Kho lạnh 12M3 KL12
  Giá từ 67.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Kho lạnh 10M3 KL10
  Giá từ 65.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Kho lạnh 8M3 KL8
  Giá từ 55.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang