Chai thủy tinh VAGGF

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
1.609.000.000,00 ₫
4.559.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy chiết rót đẳng áp chai thủy tinh VAGGF2500
  Giá từ 1.609.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy chiết rót đẳng áp chai thủy tinh VAGGF4000
  Giá từ 2.089.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy chiết rót đẳng áp chai thủy tinh VAGGF6000
  Giá từ 2.849.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy chiết rót đẳng áp chai thủy tinh VAGGF8000
  Giá từ 4.559.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang