Chai Bia thủy tinh-VABGF

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
1.059.000.000,00 ₫
5.279.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy chiết rót bia chai thủy tinh VABGF500
  Giá từ 1.059.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy chiết rót bia chai thủy tinh VABGF1500
  Giá từ 1.889.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy chiết rót bia chai thủy tinh VABGF2500
  Giá từ 2.609.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy chiết rót bia chai thủy tinh VABGF4000
  Giá từ 4.559.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy chiết rót bia chai thủy tinh VABGF7000
  Giá từ 5.279.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang