Máy làm đá viên từ 5 đến 10 tấn

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
419.000.000,00 ₫
629.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm đá sạch 5 tấn
  Giá từ 479.000.000,00 ₫ Giá từ 533.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy làm nước đá viên 6 tấn
  Giá từ 529.000.000,00 ₫ Giá từ 589.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy sản xuất đá viên 7 tấn công nghiệp
  Giá từ 569.000.000,00 ₫ Giá từ 629.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy làm đá viên 8 tấn công nghiệp
  Giá từ 599.000.000,00 ₫ Giá từ 666.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy làm nước đá viên 9 tấn công nghiệp
  Giá từ 629.000.000,00 ₫ Giá từ 699.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Máy làm đá viên 10 tấn VA10T
  Giá từ 519.000.000,00 ₫ Giá từ 577.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Máy làm đá viên 9 tấn / ngày VA9T
  Giá từ 459.000.000,00 ₫ Giá từ 510.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Máy làm đá viên 7 tấn / ngày VA7T
  Giá từ 419.000.000,00 ₫ Giá từ 466.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang