Chai nhựa pet VACGF

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
239.000.000,00 ₫
3.799.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy chiết rót chai tự động 3 trong 1 VAC1000
  Giá từ 239.000.000,00 ₫ Giá từ 263.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy chiết rót chai tự động 3 trong 1 VAC1500
  Giá từ 269.000.000,00 ₫ Giá từ 296.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF2000
  Giá từ 449.000.000,00 ₫ Giá từ 494.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF3000
  Giá từ 619.000.000,00 ₫ Giá từ 681.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF5000
  Giá từ 719.000.000,00 ₫ Giá từ 799.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF8000
  Giá từ 939.000.000,00 ₫ Giá từ 1.042.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF12000
  Giá từ 1.389.000.000,00 ₫ Giá từ 1.539.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF15000
  Giá từ 1.879.000.000,00 ₫ Giá từ 2.089.000.000,00 ₫
  So sánh
 9. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF20000
  Giá từ 2.669.000.000,00 ₫ Giá từ 2.969.000.000,00 ₫
  So sánh
 10. Máy chiết rót chai tự động 3 trong 1 VAC3000
  Giá từ 589.000.000,00 ₫ Giá từ 645.000.000,00 ₫
  So sánh
 11. Máy chiết rót chai pet tự động VACGF24000
  Giá từ 3.799.000.000,00 ₫ Giá từ 4.229.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang