Máy Làm Đá Viên IVAN

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
147.900.000,00 ₫
2.129.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm đá viên trục vít 30 tấn IVAN 30T công nghiệp
  Giá từ 2.129.000.000,00 ₫ Giá từ 2.369.000.000,00 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 2. Máy làm đá viên trục vít 25 tấn IVAN 25T công nghiệp mới 100%
  Giá từ 1.879.000.000,00 ₫ Giá từ 2.089.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy làm đá viên trục vít 20 tấn IVAN 20T công nghiệp
  Giá từ 147.900.000,00 ₫ Giá từ 1.649.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy làm đá viên trục vít 15 tấn IVAN 15T công nghiệp
  Giá từ 1.139.000.000,00 ₫ Giá từ 1.269.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy làm đá viên trục vít 10 tấn IVAN 10T công nghiệp
  Giá từ 819.000.000,00 ₫ Giá từ 910.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang